Acte Infiintare Firme

Urmatoarele acte reprezinta principalele documente infiintare firma necesare pentru demararea procedurilor specifice:
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Act constitutiv (autentificat de avocat)
 • Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori;
 • Contractul de sediu social, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct;
 • Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune.
 • Acordul vecinilor (riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.
 • Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si administratori.
 • Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei.
 • Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate.
 • Imputernicire avocatiala.
 • Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.

Echipa noastra va va oferi toate detaliile legate de costuri infiintare firma, autoritatile in masura sa elibereze actele necesare si alte aspecte care privesc acest proces.