• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Infiintare filiala companie straina

Filiala, precum si celelalte tipuri de sedii secundare (sucursala, reprezentanta, agent dependent, punctul de lucru, agentia), reprezinta o entitate economica sub care orice companie isi poate extinde activitatea.

In timp ce reprezentanta si agentul dependent sunt sedii secundare pentru care, in Romania, numai o companie straina poate opta, filiala este o companie de sine statatoare, functionand independent si autonom, avand propriul sediu social si identitate juridica distincta.

Conform legislatiei in vigoare, o filiala infiintata de o companie straina in Romania va avea nationalitate proprie, distincta de firma-mama, intrand sub incidenta legilor tarii in care aceasta a fost implantata.

Filiala este conceputa ca o entitate comerciala cu personalitate juridica similara cu cea a societatii-mama, in sensul ca, fiind constituita de o anumita companie, respecta aceleasi proceduri si depinde de aceasta sub aspect economic. Cu toate acestea, filiala are un patrimoniu propriu, delimitat in ansamblul patrimoniului companiei-mama. Insa, in acelasi timp, filiala poate incheia contracte cu terte entitati in nume propriu.

Nota!: Trebuie retinut faptul ca filiala reprezinta o societate comerciala de sine statatoare, avand personalitate juridica proprie, conform legilor 31/1990 si 26/1990.

Mai jos puteti gasi etapele ce trebuie urmate inainte de depunerea dosarului de inregistrare a unei filiale:

●depunerea cererii de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original) completata cu 3 denumiri - detalii, in ordinea preferintelor, respectiv de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema - formular;

●dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firma, respectiv emblema).

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea filialei infiintate in Romania de o firma cu sediul in strainatate va cuprinde urmatoarele documente:

●cerere de inregistrare;

●declaratiile pe propria raspundere ale asociatilor sau administratorilor din care să rezulte sunt indeplinite toate conditiile de functionare, in conformitate cu legislatia in vigoare;

●hotararea adunarilor generale ale fiecareia dintre societatile implicate prin care se aproba participarea  la constituirea filialei;

●actul constitutiv al filialei;

●hotararea organului statutar competent privind infiintarea sucursalei prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte filiala;

●actul constitutiv, precum si statutul comerciantului din strainatate – daca sunt continute in documente separate, se vor prezenta impreuna cu toate modificarile sau cu actul constitutiv actualizat, in original sau traducere certificata;

Nota!: In cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sunt necesare si documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, in cazul in care aceste informatii nu sunt incluse în documentele mai sus mentionate.

●dovezile privind depunerea aporturilor si/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate in natură, precum si dovada evaluarii bunurilor aportate in natura sau raportul de expertiza;

●in vederea definitivarii procesului de infiintare a filialei unei companii straine, in cazul in care compania-mama provine dintr-un stat non-UE, sunt necesare documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;

●certificatul de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii, in traducere certificata;

●daca este cazul, dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau emblemei;

●specimenele de semnatura ale imputernicitilor filialei;

●copie a actelor de identitate ale fondatorilor / administratorilor/ directorilor / membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului / cenzorilor;

●dovezile privind sediul social/secundar filialei;

●dovezile privind plata taxelor;

●imputernicire avocatiala.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si reprezentare pesntru intreg parcursul de infiintare si autorizare a unei filiale pentru o companie straina. Nu ezitati sa ne contactati pentru orice alt detalii!