• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Infiintare filiala

Filiala este o societatea comerciala cu personalitate juridica., constituita de societatea primara care detine majoritatea capitalului sau.

Legatura dintre societate primara si filiala se face pe calea capitalului social, societatea primara fiind detinatoarea majoritatii titlurilor de participare emise de filiala. Fiind persoana juridica distincta, filiala se supune regulilor privind constituirea, functionarea, dizolvarea si lichidarea ca orice societate comerciala.

Filiala participa la raporturile juridice in nume propriu, prin actele juridice ale reprezentantilor sai, dobandeste drepturi si isi asuma obligatii, cu angajarea unei raspunderi proprii.

Nota!: Fiind o societatea comerciala cu personalitate juridica, se constituie in conditiile stabilite de lege pentru constituirea societatilor comerciale.

Mai jos puteti gasi lista documentelor pe care trebuie sa le puneti la dispozitia echipei noastre pentru definitivarea procesului de inregistrare a unei filiale/sucursale pentru o societate comerciala cu sediul in Romania:

●copie Carte de Identitate/Pasaport al asociatilor;

●copie dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat);

●acordul Asociatiei de proprietari;

●acordul vecinilor;

●specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea filialei va cuprinde urmatoarele documente:

●*cerere de inregistrare;

●declaratiile pe proprie raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte filiala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;

●dovada privind sediul filialei;

●specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte filiala;

●dovezile privind plata taxelor legale;

●imputernicire avocatiala.

 

Cererea de inregistrare va cuprinde:

●denumirea filialei;

●dovada privind sediul filialei (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.);

●obiectul de activitate al filialei;

●hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata filiala;

●datele persoanei care a fost imputernicita in calitate de reprezentant al societatii, care se va ocupa nemijlocit de activitatea filialei, mentionand daca puterile conferite vor fi exercitate impreuna sau separat;

●informatii privind registrul comertului in care este inregistrat comerciantul si numarul de inmatriculare.

Echipa noastra va poate asista sau reprezenta, dupa caz, pe intreg parcursul procesului de autorizare si infiintare filiala/sucursala.