• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Infiintare PFA

In conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre Persoanele Fizice Autorizate, Intreprinderile Individuale si Intreprinderile Familiale, persoanele fizice sau intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale au obligatia de a se inregistra si autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice sunt:

●persoana in cauza a implinit varsta de 18 ani;

●starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;

●au calificarea - pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

●nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Procesul de autorizare PFA nu ridica mari dificultati, dar impune respectarea unor proceduri care vor determina mai tarziu cursul normal al afacerii. Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:

●diploma;

●certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;

●certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

●certificatul de competenta profesionala;

●atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

●atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;

●orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru autorizare va cuprinde urmatoarele acte pentru infiintarea PFA:

●copie C.I.;

●cerere de inregistrare;

●dovada a verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii;

●dovada sediului social (actul de proprietate al spatiului unde va fi gazduit sediul social. In baza acestui document se realizeaza contractul de comodat/inchiriere);

●acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari/locatari in cazul gazduirii sediului social intr-un apartament;

●documente care atesta pregatirea profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat);

●dovada vechimii in domeniul de activitate urmarit(carte de munca/adeverinta cu vechime minimum 2 ani in domeniul ales ca activitate);

●specimen de semnatura.