• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Infiintare sucursala companie straina

Sucursala - este un dezmembramant fara personalitate juridica al societatii comerciale, avand o anumita autonomie, in limitele stabilite de societate.

Sucursala nu participa in nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pentru desfasurarea activitatii sucursalei se incheie de reprezentantii desemnati de societatea comerciala.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea sucursalei infiintate in Romania de o firma cu sediul in strainatate va cuprinde urmatoarele documente:

●cerere de inregistrare;

●hotararea organului statutar competent privind infiintarea sucursalei prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala;

●actul constitutiv, precum si statutul comerciantului din strainatate – daca sunt continute in documente separate, se vor prezenta impreuna cu toate modificarile sau cu actul constitutiv actualizat, in original sau traducere certificata;

Nota!: In cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sunt necesare si documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, in cazul in care aceste informatii nu sunt incluse în documentele mai sus mentionate.

●in vederea definitivarii procesului de infiintare sucursala companie straina, in cazul sucursalelor comerciantului din state non- UE, sunt necesare documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;

●certificatul de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii, in traducere certificata;

●specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei;

●dovezile privind sediul sucursalei;

●dovezile privind plata taxelor;

●imputernicire avocatiala.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si reprezentare pentru intreg parcursul de infiintare si autorizare a unei sucursale pentru o companie straina.