• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Acte Firma

Iata care sunt principalele documente necesare pentru demararea procedurilor specifice de infiintare a unei  firme:

●Rezervarea denumirii firmei;

●Act constitutiv (autentificat de avocat);

●Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati si/sau administratori;

●Contractul de sediu social, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct;

●Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in cazul in care acesta se impune;

●Acordul vecinilor (riverani sau, mai exact, cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) - in cazul in care acesta se impune;

●Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport ale asociatilor si/sau administratorilor;

●Specimen de semnatura al administratorului administratorilor firmei;

●Declaratii pe proprie raspundere ale asociatului / asociatilor sau administratorului/administratorilor ca pot indeplini calitatea respectiva, obligatoriu autentificate;

●Imputernicire avocatiala;

●Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.

Echipa noastra va sta la dispozitie cu toate detaliile legate de costuri infiintare firma, autoritatile in masura sa elibereze actele necesare si alte aspecte care privesc acest proces!